Ebay

ყველაზე დიდი აქუციონის საიტი, გადახდის მეთოდი PayPal

www.ebay.com

Amazon

ყველაზე გავრცელებული ადვილად მოსახმარი და დიდი მაღაზია

www.amazon.com

WALMART

იაფი და ხარისხიანი პროდუქციის დიდი მაღაზია

www.walmart.com