რეისების განრიგი

18*0918USA - რეისი გამოგზავნილია

12*0918USA - რეისი გამოგზავნილია

07*0918USA - რეისი ჩამოსულია

05*0918USA - რეისი ჩამოსულია

03*0918USA - რეისი ჩამოსულია 

22*0818USA - რეისი ჩამოსულია 

18*0818USA - რეისი ჩამოსულია 

16*0818USA - რეისი ჩამოსულია 

12*0818USA - რეისი ჩამოსულია 

10*0818USA - რეისი ჩამოსულია 

02*0818USA - რეისი ჩამოსულია 

01*0818USA - რეისი ჩამოსულია 

24*0718USA - რეისი ჩამოსულია 

20*0718USA - რეისი ჩამოსულია 

18*0718USA - რეისი ჩამოსულია