რეისების განრიგი

10*1118USA - რეისი გამოგზავნილია

08*1118USA - რეისი ჩამოსულია

07*1118USA - რეისი ჩამოსულია

05*1118USA - რეისი ჩამოსულია

29*1018USA - რეისი ჩამოსულია

20*1018USA - რეისი ჩამოსულია

15*1018USA - რეისი ჩამოსულია

10*1018USA - რეისი ჩამოსულია

09*1018USA - რეისი ჩამოსულია

08*1018USA - რეისი ჩამოსულია

30*0918USA - რეისი ჩამოსულია

26*0918USA - რეისი ჩამოსულია

23*0918USA - რეისი ჩამოსულია

18*0918USA - რეისი ჩამოსულია