რეისების განრიგი

02*0818USA - რეისი ჩამოსულია 

01*0818USA - რეისი ჩამოსულია 

24*0718USA - რეისი ჩამოსულია 

20*0718USA - რეისი ჩამოსულია 

18*0718USA - რეისი ჩამოსულია 

15*0718USA - რეისი ჩამოსულია 

10*0718USA - რეისი ჩამოსულია 

29*0618USA - რეისი ჩამოსულია 

27*0618USA - რეისი ჩამოსულია 

25*0618USA - რეისი ჩამოსულია 

14*0618USA - რეისი ჩამოსულია 

12*0618USA - რეისი ჩამოსულია 

11*0618USA - რეისი ჩამოსულია 

05*0618USA - რეისი ჩამოსულია 

30*0518USA - რეისი ჩამოსულია 

25*0518USA - რეისი ჩამოსულია 

19*0518USA - რეისი ჩამოსულია  

16*0518USA - რეისი ჩამოსულია  

13*0518USA - რეისი ჩამოსულია  

12*0518USA - რეისი ჩამოსულია  

09*0518USA - რეისი ჩამოსულია  

05*0518USA - რეისი ჩამოსულია  

03*0518USA - რეისი ჩამოსულია  

30*0418USA - რეისი ჩამოსულია  

26*0418USA - რეისი ჩამოსულია  

23*0418USA - რეისი ჩამოსულია  

21*0418USA - რეისი ჩამოსულია  

18*0418USA - რეისი ჩამოსულია 

14*0418USA - რეისი ჩამოსულია 

12*0418USA - რეისი ჩამოსულია 

11*0418USA - რეისი ჩამოსულია 

07*0418USA - რეისი ჩამოსულია 

04*0418USA - რეისი ჩამოსულია