რეისების განრიგი

21*0418USA - რეისი გამოგზავნილია 

18*0418USA - რეისი გამოგზავნილია 

14*0418USA - რეისი გამოგზავნილია

11*0418USA - რეისი ჩამოსულია 

07*0418USA - რეისი ჩამოსულია 

04*0418USA - რეისი ჩამოსულია 

03*0418USA - რეისი ჩამოსულია 

02*0418USA - რეისი ჩამოსულია 

28*0318USA - რეისი ჩამოსულია 

26*0318USA - რეისი ჩამოსულია 

25*0318USA - რეისი ჩამოსულია 

24*0318USA - რეისი ჩამოსულია

22*0318USA - რეისი ჩამოსულია

21*0318USA - რეისი ჩამოსულია

18*0318USA - რეისი ჩამოსულია

16*0318USA - რეისი ჩამოსულია

13*0318USA - რეისი ჩამოსულია

11*0318USA - რეისი ჩამოსულია

09*0318USA - რეისი ჩამოსულია

07*0318USA - რეისი ჩამოსულია

04*0318USA - რეისი ჩამოსულია

02*0318USA - რეისი ჩამოსულია

29*0218USA - რეისი ჩამოსულია

28*0218USA - რეისი ჩამოსულია

27*0218USA - რეისი ჩამოსულია

26*0218USA - რეისი ჩამოსულია

25*0218USA - რეისი ჩამოსულია

23*0218USA - რეისი ჩამოსულია

18*0218USA - რეისი ჩამოსულია

16*0218USA - რეისი ჩამოსულია

13*0218USA - რეისი ჩამოსულია

11*0218USA - რეისი ჩამოსულია

09*0218USA - რეისი ჩამოსულია

06*0218USA - რეისი ჩამოსულია

04*0218USA - რეისი ჩამოსულია

02*0218USA - რეისი ჩამოსულია

28*0118USA - რეისი ჩამოსულია

26*0118USA - რეისი ჩამოსულია

24*0118USA - რეისი ჩამოსულია

23*0118USA - რეისი ჩამოსულია

22*0118USA - რეისი ჩამოსულია

21*0118USA - რეისი ჩამოსულია

20*0118USA - რეისი ჩამოსულია

15*0118USA - რეისი ჩამოსულია

12*0118USA - რეისი ჩამოსულია

09*0118USA - რეისი ჩამოსულია

05*0118USA - რეისი ჩამოსულია