რეისების განრიგი

19*1117USA - რეისი გამოგზავნილია (გთხოვთ SMS შეტყობინების მიღებისთანავე დაადეკლარიროთ გამოგზავნილი პროდუქცია)

17*1117USA - რეისი გამოგზავნილია (გთხოვთ SMS შეტყობინების მიღებისთანავე დაადეკლარიროთ გამოგზავნილი პროდუქცია)

14*1117USA - რეისი გამოგზავნილია (გთხოვთ SMS შეტყობინების მიღებისთანავე დაადეკლარიროთ გამოგზავნილი პროდუქცია)

11*1117USA - რეისი ჩამოსულია

07*1117USA - რეისი ჩამოსულია

05*1117USA - რეისი ჩამოსულია

03*1117USA - რეისი ჩამოსულია

31*1017USA - რეისი ჩამოსულია

30*1017USA - რეისი ჩამოსულია

29*1017USA - რეისი ჩამოსულია

27*1017USA - რეისი ჩამოსულია

24*1017USA - რეისი ჩამოსულია

22*1017USA - რეისი ჩამოსულია

21*1017USA - რეისი ჩამოსულია

17*1017USA - რეისი ჩამოსულია

15*1017USA - რეისი ჩამოსულია

14*1017USA - რეისი ჩამოსულია

10*1017USA - რეისი ჩამოსულია

08*1017USA - რეისი ჩამოსულია

06*1017USA - რეისი ჩამოსულია

03*1017USA - რეისი ჩამოსულია

01*1017USA - რეისი ჩამოსულია

30*0917USA - რეისი ჩამოსულია

26*0917USA - რეისი ჩამოსულია

24*0917USA - რეისი ჩამოსულია

22*0917USA - რეისი ჩამოსულია

19*0917USA - რეისი ჩამოსულია

17*0917USA - რეისი ჩამოსულია

16*0917USA - რეისი ჩამოსულია

12*0917USA - რეისი ჩამოსულია

10*0917USA - რეისი ჩამოსულია

08*0917USA - რეისი ჩამოსულია

05*0917USA - რეისი ჩამოსულია

03*0917USA - რეისი ჩამოსულია

02*0917USA - რეისი ჩამოსულია

30*0817USA - რეისი ჩამოსულია

27*0817USA - რეისი ჩამოსულია