რეისების განრიგი

18*0119USA - რეისი გამოგზავნილია

17*0119USA - რეისი გამოგზავნილია

15*0119USA - რეისი ჩამოსულია

09*0119USA - რეისი ჩამოსულია

05*0119USA - რეისი ჩამოსულია

03*0119USA - რეისი ჩამოსულია

28*1218USA - რეისი ჩამოსულია

26*1218USA - რეისი ჩამოსულია

24*1218USA - რეისი ჩამოსულია

20*1218USA - რეისი ჩამოსულია

18*1218USA - რეისი ჩამოსულია

15*1218USA - რეისი ჩამოსულია

13*1218USA - რეისი ჩამოსულია

11*1218USA - რეისი ჩამოსულია

10*1218USA - რეისი ჩამოსულია