რეისების განრიგი

15*1018USA - რეისი ჩამოსულია

12*1018USA - რეისი ჩამოსულია

09*1018USA - რეისი ჩამოსულია

05*1018USA - რეისი ჩამოსულია

30*1217USA - რეისი ჩამოსულია

24*1217USA - რეისი ჩამოსულია

22*1217USA - რეისი ჩამოსულია

20*1217USA - რეისი ჩამოსულია

19*1217USA - რეისი ჩამოსულია

17*1217USA - რეისი ჩამოსულია

15*1217USA - რეისი ჩამოსულია

13*1217USA - რეისი ჩამოსულია

12*1217USA - რეისი ჩამოსულია

08*1217USA - რეისი ჩამოსულია

05*1217USA - რეისი ჩამოსულია

03*1217USA - რეისი ჩამოსულია

01*1217USA - რეისი ჩამოსულია

28*1117USA - რეისი ჩამოსულია

26*1117USA - რეისი ჩამოსულია

24*1117USA - რეისი ჩამოსულია

21*1117USA - რეისი ჩამოსულია

19*1117USA - რეისი ჩამოსულია

17*1117USA - რეისი ჩამოსულია

14*1117USA - რეისი ჩამოსულია

11*1117USA - რეისი ჩამოსულია

07*1117USA - რეისი ჩამოსულია